Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkania Klubu ŁnS 30 października i 9 listopada

Już w najbliższy piątek kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem spotykamy się po nieco dłuższej przerwie, ponieważ z uwagi na COVID-19 nie odbyła się sesja w październiku. Niestety, podobnie jak we wrześniu, tak i 13 listopada będziemy ze względu na epidemię tylko zdalnie rozmawiać o ważnych dla rozwoju naszego miasta sprawach .

Pod koniec października oraz tuż przed sesją odbyło się spotkanie naszego klubu, na którym nie zabrakło dyskusji także na inne tematy niż te, które będą przedmiotem piątkowych obrad.

Najważniejsze w tej chwili jest bezpieczeństwo mieszkańców Suwałk.

Koronawirus w Suwałkach

Dynamiczny wzrost osób zarażonych koronawirusem i zmniejszająca się z dnia na dzień liczba „covidowych łożek” w suwalskim szpitalu budzi obawy, czy suwalczanie mogą czuć się bezpiecznie? O to pytaliśmy biorącego udział w naszym spotkaniu Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk, który jest w stałym kontakcie z dyrektorem szpitala oraz służbami sanitarnymi. Problemem, z którym boryka się nie tylko suwalska służba zdrowia, to brak personelu medycznego. W toku dyskusji pojawiły się z naszej strony propozycje (Zbigniew De-Mezer), aby zmonitorować nasze jednostki i wesprzeć personel medyczny szpitala m.in. pielęgniarkami, które do momentu „zamknięcia” szkół pracowały w jednostkach oświatowych.

Wojciech Pająk pytał o możliwe rozwiązania związane z trudnym dostępem do aptek nocą (szpitalna apteka nie jest otwarta w normalnym trybie). Po dyskusji z Prezydentem ciekawą propozycję przedstawił Zbigniew Roman De-Mezer. Można zaproponować aptece-najemcy z zasobów komunalnych odpowiednią ulgę w czynszu. Prezydent przenalizuje możliwości od strony prawnej (ZBM TBS jest spółką) i przedstawi je następnym spotkaniu.

Do tematów szpitala i ochrony zdrowia wrócimy na najbliższej sesji, weźmie w niej udział Adam Szałanda – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach.

Aktualna sytuacja sanitarna wymusza poszukiwanie i wprowadzanie działań prewencyjnych, mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Ma to także znacznie w kontekście funkcjonowania suwalskiego samorządu, a w szczególności instytucji takich jak Urząd Miejski w Suwałkach. Stąd nasza propozycja, aby rozważyć wprowadzenie systemu zmian i wydłużenie czasu pracy urzędu, na co zwrócił uwagę Kamil Lauryn. Rozwiązanie ma zostać przeanalizowane przez służby Prezydenta Miasta.

Budżet Suwałk na 2021 rok

Jest już projekt budżetu na przyszły rok. Niestety sytuacja epidemiczna odcisnęła swoje piętno na finansach publicznych. Zarówno ten rok, jak i przyszły nie należą do najłatwiejszych. Nie będzie to budżet marzeń, ale budżet całkowicie zabezpieczający podstawowe potrzeby naszych mieszkańców. W planach są środki na inwestycje – także dotyczące remontów. Tak jest w przypadku remontu basenu w SP 10, o którą jako klub walczymy, a w tej sprawie szczególnie aktywna jest nasza koleżanka Anna Ruszewska.

Na nasze pytania dotyczące kształtu budżetu Suwałk na 2021 rok oraz czynniki wpływające na jego poziom odpowiadał Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta, który przyjął zaproszenie na spotkanie naszego klubu. Jednym z nich jest wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, których skutek finansowy to ok. 4 mln złotych.

Mieszkania komunalne w Suwałkach

Ważnym punktem naszego spotkania było omówienie zasad przydziału mieszkań z zasobów ZBM. W tej sprawie wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej m.in. minimalny metraż przypadający na jedną osobę złożyła grupa radnych, a inicjatorem był nasz klubowy kolega Kamil Lauryn.

W tej chwili trwa opracowanie programu, ponieważ zmiany w zasadach dotyczących przyznawania mieszkań komunalnych będą miały szerszy zakres. W dyskusji pojawiły się wnioski, aby kryteria decydujące o przydziale mieszkania dotyczyły m.in osób niepełnosprawnych, bezdomnych, dochodu czy też czasu zamieszkiwania w Suwałkach, który powinien wynosić minimum 5 lat (na to uwagę zwrócił Adam Ołowniuk). W obecnym stanie prawnym nie ma kryterium czasowego, co powoduje, że osoba przyjeżdżająca do Suwałk od razu może złożyć wniosek i otrzymać mieszkanie (przy spełnieniu innych kryteriów). W naszej ocenie może to wzbudzać poczucie funkcjonowania niesprawiedliwego mechanizmu prawnego, godzącego w suwalczan oczekujących na mieszkanie od dłuższego czasu. Pod koniec listopada służby Prezydenta Suwałk mają przedstawić projekt reformy programu mieszkalnictwa.

Aleja Krasnoludków

Na spotkaniach dyskutowaliśmy również o promocji miasta i w tym kontekście o lepszej promocji postaci Marii Konopnickiej oraz o atrakcjach turystycznych skierowanych do dzieci. Podkreślano rolę Muzeum im. Marii Konopnickiej i duży potencjał terenu i pomysłów, które można tam realizować. Anna Ruszewska przypomniała o swojej interpelacji sprzed lat dot. nazwania jednej z ulic w Suwałkach ul. Krasnoludków. Teraz, gdy do bulwarów obok muzeum prowadzi deptak (administracyjnie stanowiący dalszy ciąg ul. Andrzeja Wajdy), można tę coraz popularniejszą arterię nazwać ulicą, pasażem, a nawet aleją Krasnoludków. Jako klub zawnioskowaliśmy do Prezydenta o działanie w tej sprawie.

Podczas spotkania rozmawialiśmy również nt. różnych inicjatyw naszego klubu, które są ważne z punktu funkcjonowania samorządu i komfortu życia mieszkańców. Będziemy o nich na bieżąco informować.

Kategorie
Inicjatywy klubowe Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 16 września

Wracamy po wakacyjnej przerwie!

W ubiegłym tygodniu na spotkaniu klubu, które było pierwszym po wakacyjnej przerwie, omówiliśmy wiele ważnych spraw dotyczących poszczególnych obszarów funkcjonowania naszego miasta. Korzystając z obecności na naszym spotkaniu Prezydenta Miasta Suwałk poruszyliśmy następujące kwestie:

Zasób mieszkań komunalnych

Zapoznaliśmy się z aktualnym stanem zasobów lokali mieszkalnych, którym dysponuje miejska spółka ZBM TBS sp. z o.o. Prowadziliśmy dyskusję na temat przydziału mieszkań i potrzeby wprowadzenia zmian obowiązujących kryteriów. Nasz klubowy kolega Kamil Lauryn złożył w tej sprawie wniosek o podjęcie stosownej uchwały. Dostrzegamy potrzebę szerszej aktualizacji obecnego stanu prawnego, dlatego poprosiliśmy Prezesa spółki o przygotowanie w najbliższym czasie propozycji rozwiązań celem dalszego procedowania. 

Sytuacja w oświacie

Od kilku tygodni trwa rok szkolny 2020/2021. Jak na razie, poza epizodem związanym z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u jednej z uczennic w Szkole Podstawowej nr 6, przebiega on spokojnie. W ramach tego bloku tematycznego Adam Ołowniuk zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia pomocy nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Natomiast Marek Zborowski-Weychman wystąpił z wnioskiem o dodatkowe zajęcia z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów klas 8 szkół podstawowych w ramach przygotowania do egzaminów końcowych. Analizując wyniki egzaminów nie ulega wątpliwości, iż takie zajęcia są potrzebne. W przypadku wygospodarowania z budżetu miasta dodatkowych środków programem dodatkowych zajęć zostaną objęte również klasy 7, o co również zabiegał ww. wnioskodawca.

Budżet miasta

Przyjęliśmy informację na temat proponowanych zmian w tegorocznym budżecie. Są one niezbędne, ponieważ globalny lockdown spowodowany pandemią COViD-19 miał duży wpływ na lokalną gospodarkę, a co za tym idzie dochody Miasta Suwałk. Jednak nie oznacza to, że sytuacja finansowa miasta jest dramatyczna. Dzięki właściwej reakcji na prognozowany spadek dochodów, udało stworzyć się poduszkę finansową, która uchroniła przed negatywnymi skutkami pandemii. 

W ramach dyskusji o finansach naszego miasta poruszyliśmy także temat przyszłorocznego budżetu. Mając na uwadze dane Ministra Finansów rozpoczęliśmy dyskusję nt. poziomu przyszłorocznych podatków i opłat lokalnych. Zależy nam na dalszym rozwoju naszego miasta i podnoszeniu jakości życia mieszkańców Suwałk. To będą główne czynniki determinujące nasze decyzje. Póki co przed nami jeszcze kolejne analizy i długie dyskusje. 

Inwestycje

Przyjęliśmy także informacje o projektach inwestycyjnych złożonych przez suwalski samorząd do rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wiele ważnych inwestycji, których realizacja zdecydowanie wpłynie na komfort życia mieszkańców Suwałk. Oprócz dróg znalazły się tam dwa bardzo ważne projekty: kompleksowy remont budynku przy u. Sejneńskiej 22 (mieszkania komunalne) oraz również remont zaplecza sportowego Szkoły Podstawowej nr 5. Wierzymy, że szczególnie te dwie ostatnie inwestycje zostaną zakwalifikowane do ww. programów i będę realizowane w niedalekiej perspektywie. 

Remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10

Poruszyliśmy również temat remontu basenu w Szkole Podstawowej nr 10. W ostatnim czasie w tej sprawie interpelowała Anna Ruszewska. Stan techniczny obiektu wymaga reakcji. Gdyby nie pandemia COVID-19 i związana z tym konieczność zawieszenia realizacji planowanych na ten rok inwestycji, to zaplecze sanitarne basenu zostałoby wyremontowane. Niestety w chwili obecnej remontu wymaga także basen. Podjęliśmy decyzję, że jako klub będziemy optować za tym, aby to zadanie zostało ujęte w przyszłorocznym budżecie.

Ochrona zwierząt

W naszym klubie dużą uwagę przywiązujemy do tematów związanych z ekologią i ochroną zwierząt. W tym drugim przypadku szczególnie ważny jest dla nas los suwalskiego schroniska. W obliczu prognozowanych zmian w polskim prawie i jednocześnie informacji o kończącej się w 2021 roku umowie na prowadzenie „domu dla czworonogów” przy ul. Sianożęć, rozpoczęliśmy dyskusję na temat jego przyszłości. Jedno jest pewne, będziemy dążyć do najbardziej bezpiecznego dla naszych pupili wariantu funkcjonowania suwalskiego schroniska. O wypracowanej koncepcji poinformujemy w naszych kanałach komunikacji.

Ekologia

Ekologia – temat szeroki i niezwykle ważny. Szczególnie, że zdecydowanie odczuwamy potrzebę ograniczania produkcji odpadów. Jeżeli już się pojawiają, to chcemy je odpowiednia zagospodarować. Tak jest w przypadku nakrętek. Dlatego postanowiliśmy jako klub sfinansować zakup nakrętkomatu. Cieszymy się, że taką potrzebę widzą też suwalscy przedsiębiorcy. Pierwszy z nakrętkomatów ufundowany przez jedną z firm stanie niebawem w centrum miasta. Będzie to doskonałe uzupełnienie akcji, którą od lat w Suwałkach prowadzą szkoły i przedszkola. 

Hale sportowe w szkołach

Zbliża się jesień, a więc okres kiedy aktywni suwalczanie przenoszą się do hal sportowych. Otrzymaliśmy sygnały, że w tym roku dyrektorzy szkół, przy których znajdują się hale sportowe, mają obawy związane z koronawirusem i rozważają nieudostępnianie hal. Na tę kwestie zwrócił uwagę m.in. Adam Ołowniuk. Problem dotyczy także innych pomieszczeń, które do tej pory były udostępnianie podmiotom zewnętrznym. Zaproponowaliśmy, aby w placówkach oświatowych wdrożyć procedury umożliwiające dostęp do obiektów sportowych osobom spoza szkoły, tak jak to się odbywało przed wprowadzeniem stanu epidemii. 

Stadion Lekkoatletyczny im. Jadwigi Olbryś

W ubiegłym roku odeszła od nas śp. Jadwiga Olbryś. Osoba, która całe swoje życie zawodowe, a także znaczną część życia prywatnego poświęciła suwalskim klubom sportowym wspierając je w ich codziennej działalności. Nie bez powodu była nazywana „matką suwalskiego sportu”. Była to nietuzinkowa postać, a jej odejście, to ogromna strata dla środowiska sportowego. Chcemy, aby pamięć o niej pozostała w przestrzeni publicznej, bo nie ma żadnych wątpliwości, że na to swoją pracą, często społeczną, w pełni zasłużyła. Dlatego też jako klub występujemy z inicjatywą uchwałodawczą, aby stadion lekkoatletyczny przy ul. Wojska Polskiego 17, nosił imię śp. Jadwigi Olbryś. 14 września sygnalizował to podczas podniesienia flagi PKOL na rondzie Olimpijczyków Polskich nasz klubowy kolega Kamil Klimek. Chcielibyśmy, aby w październiku Rada Miejska podjęła taką uchwałę. 

Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 27 lipca

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 27 lipca2020 r. w obecności 7 radnych omawiano sprawy sesyjne oraz bieżące informacje z urzędu.

Omówiono:

  • wnioski na remonty dróg składane do 10 sierpnia do wojewody z Funduszu Dróg Lokalnych,
  • funkcje suwalskiego lotniska i jego planwane otwarcie 8 sierpnia,
  • program obchodów jubileuszu miasta 15-16 sierpnia wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy z aktem lokacyjnym (inicjatywa Kamila Klimka)
  • prace nad nową strategią rozwoju miasta.

Prezydent poinformował o zapewnieniu podwyżek w urzędzie miejskim od 1 lipca (bez prezydentów) oraz we wszystkich innych jednostkach miejskich od 1 stycznia. Było to możliwe po analizie wpływów podatkowych i dotacji do budżetu miasta (zgodnie z zapowiedziami).

Radni zapytali o sytuację w związku ze spadkiem Wigier do niższej ligi. Klub Sportowy Wigry we wrześniu planuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i rozmowę o celach na kolejny sezon.

Kamil Klimek zaproponował, aby w związku z przedłużeniem stypendium Mai Andrejczyk zwrócić uwagę na lepszą promocję Pogodnych Suwałk jako mecenasa sukcesów suwalskiej olimpijki.

Kamil Klimek i Marek Zborowski-Weychman zwrócili uwagę, że inna olimpijka, Joanna Mendak, nie otrzymuje od miasta odpowiedniego dla jej olimpijskich sukcesów wsparcia i należałoby ją oraz jej trenera jakoś uhonorować.

Marek Zborowski-Weychaman przekazał krytyczne uwagi dot. sformułowań w ankiecie dot. zieleni opublikowanej przez ratusz. W dyskusji Wojciech Pająk przypomniał o swoim wniosku sprzed dwóch lat o zatrudnieniu w urzędzie lub zleceniu specjalistom przygotowywanie i przeprowadzenie procesu różnego rodzaju konsultacji społecznych, w tym ankiet. Chodzi o kompetencje związane z naukami społecznymi, analityką, statystyką, które są niezbędne przy facylitacji konsultacji społecznych.

Marek Zborowski-Weychman przypomniał też o łąkach kwietnych i terenach zielonych. W dyskusji zebrani zgodzili się, iż nowe ronda i okolice ul. Piłsudskiej będą dobrym miejscem na kolejne łąki kwietne w mieście.

Przedyskutowano również kwestie instalacji większej liczby budek dla jerzyków na obiektach miejskich.

Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 czerwca

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 czerwca 2020 r. w obecności wszystkich 12 radnych omawiano sprawy samorządu, a głównym tematem było udzielenie Prezydentowi Suwałk wotum zaufania i absolutorium, czyli skwitowania roku 2019.

Czerwiec, to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym czas, w którym rady gminy w całej Polsce oceniają pracę organu wykonawczego za poprzedni rok. Służą do tego dwa instrumenty – absolutorium i wotum zaufania. Pierwsze dotyczy oceny wykonania budżetu. Innymi słowy czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków była zgodna z uchwalonym budżetem. Kluczowe znaczenie ma opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący uchwały absolutoryjnej. W Suwałkach, podobnie jak w poprzednich latach, oba wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez białostockie Kolegium RIO. Należy podkreślić, iż głosowanie nad absolutorium jest wyłącznie decyzją merytoryczną. A zatem jeżeli uchwała zostanie oparta na innych przesłankach niż ocena wykonania budżetu, może podlegać uchyleniu przez ww. organ.
Wotum zaufania, czyli drugi z instrumentów oceny organu wykonawczego, ma zupełnie inny charakter. To „polityczna” ocena działań Prezydenta Miasta podejmowanych w minionym roku. Podjęcie uchwały poprzedza debata nad „Raportem o stanie miasta”, w której mogą wziąć udział nie tylko radni.

Każdy z 12 radnych przedstawił swoją ocenę działań Prezydenta Miasta Suwałk. Dyskusja dotyczyła także obszarów, które wymagają poprawy i z pewnością będą realizowane w najbliższych latach. Wiele z tematów zostanie omówionych na najbliższej sesji.
Wszyscy radni byli zgodni co do oceny działania Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk i jako Klub zagłosują za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania.

Klub nie podjął żadnej uchwały w sprawie głosowania na najbliższej sesji, pozostawiając ocenę współpracy z Prezydentem sumieniu każdego z radnych.

Inne sprawy z posiedzenia Klubu:

  1. Z uwagi na wykryte ognisko koronawirusa w pow. sejneńskim i związany z tym wzrost liczby przypadków SARS-CoV-2 w Suwałkach, Marek Zborowski-Weychman zwrócił się do Prezydenta Miasta Suwałk z apelem o zwiększenie kontroli wykonywanej przez Straż Miejską w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego w sklepach i miejscach, w których obowiązują nakazy posiadania środków ochrony indywidualnej. W związku ze zmianą decyzji Wojewody Podlaskiego, na podstawie której od 2 kwietnia suwalska Straż Miejska wykonywała czynności wskazane przez Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, kontrola w zakresie przestrzegania ograniczeń związanych z ochroną przed COVID-19 należy do kompetencji Policji. Dlatego też Prezydent Miasta Suwałk zobowiązał zwrócić się do podinsp. Bartosza Lorenca o podjęcie działań w ww. zakresie.
  2. Na spotkaniu klubu zostały przedstawione również informacje nt. wykonania i instalacji na ścianie budynku przy ul. T. Kościuszki 76 kopii przywileju królewskiego nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich z 2 marca 1720 r., o której na ostatniej sesji mówił Kamil Klimek. Kopia zostanie wykonana na szkle przez jednego z suwalskich przedsiębiorców, a jej koszt wyniesie 8,8 tys. zł. Wszystko zostanie sfinansowane ze zbiórki wśród radnych oraz wpłat sponsorów. Przewidywany termin wykonania kopii ww. dokumentu to połowa sierpnia 2020 r.
Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 maja

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 maja 2020 r. w obecności 11 z 12 radnych ustalono, co następuje:

1. Inwestycja przy ul. Filipowskiej to pierwsza w trybie specustawy „lex deweloper”. Klub wnioskuje, by w przyszłości rozważyć komunikowanie mieszkańcom takich inwestycji, mimo że Prezydent nie ma takiego prawnego obowiązku.

2. Sylwester Cimochowski wnioskuje, żeby dane o nowych ulicach UM wysyłał do korporacji taksówkarskich. Klub popiera wniosek.

3. Klub po wnioskach prac powołanego zespołu rekomenduje niełączenie SODN z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (ani lokalowo, ani instytucjonalnie).

4. Klub popiera wniosek Marka Zborowskiego-Weychmana o odwieszenie strefy płatnego parkowania w Suwałkach.

5. Po dyskusji Klub zmienił stanowisko nt. dotacji na remonty zabytków przez mieszkańców. Ze względu na większe zainteresowanie niż w 2019 r. zdecydowano o pozostawieniu tej pozycji w budżecie (zgodnie z wnioskiem Kamila Lauryna), rekomendując jednocześnie oszczędne jej wydatkowanie.

6. Dyskutowano o łąkach kwietnych. Klub poparł wniosek Marka Zborowskiego-Weychmana o rozwijanie w ZDiZ potencjału kadrowego do opieki nad łąkami kwietnymi, o zwiększenie ich areału oraz bieżący monitoring efektów w celu dobrania najlepszych mieszanek nasion i praktyk ogrodniczych.

7. Powołany został zespół ds. finansowania sportu w latach 2020-2021.

8. Adam Ołowniuk zgłasza problem z dojazdami dzieci komunikacją miejską do szkoły na ul. Przytorowej. Klub wnioskuje o analizę połączeń autobusowych pod kątem spodziewanego większego ruchu szkolnego w całym mieście w czerwcu (dzieci i młodzież dojeżdżające do szkół na konsultacje od 1 czerwca).

9. Klub popiera wniosek Zdzisława Przełomca o przywrócenie dyżurów radnych w ratuszu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.