Kategorie
Inicjatywy klubowe

Maseczki dla seniorów i wolontariuszy

W czasie epidemii koronawirusa trzeba działać szybko i zdecydowanie.

Jako samorząd możemy pomóc służbom ochrony zdrowia promując profilaktyczne działania wśród grup narażonych najbardziej na zarażenie. W tej sprawie apelowaliśmy na sesji Rady Miejskiej i złożyliśmy pismo, którego treść przedstawiamy poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do dyskusji, podczas XX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach dnia 18 marca 2020r., dotyczącej bieżącej sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście, jako Klub Radnych „Łączą Nas Suwałki” podtrzymujemy nasz apel do Pana Prezydenta
o przeznaczenie z budżetu Miasta Suwałki z tzw. rezerwy na zarządzenie kryzysowe kwoty 64 tys. złotych (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) na zakup 10 tysięcy szt. maseczek ochronnych dedykowanych suwalskim seniorom i wolontariuszom.

Sytuacja zagrożenia epidemicznego związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w której się znaleźliśmy, a także jej dynamiczny i niekontrolowany rozwój sprawiły, że działania władz samorządowych zostały skupione na ochronie bezpieczeństwa mieszkańców Suwałk. Z informacji przekazywanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, iż grupą najbardziej narażoną na chorobę oznaczoną symbolem COVID-19 są osoby starsze.

Pomimo zintensyfikowanych akcji informacyjnych skierowanych do seniorów i kierowane apele przez Pana Prezydenta i właściwe służby o pozostanie w domu niestety w ostatnich dniach często spotykamy osoby starsze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej tj. w sklepach, punktach usługowych. Zachowania tych osób determinują różne czynniki, jak chociażby potrzeba uzyskania pomocy medycznej, załatwienia bieżących potrzeb dnia codziennego etc. Aby zminimalizować ilość osób starszych wychodzących z domu suwalscy wolontariusze, w tych trudnych czasach, zadeklarowali się pomóc seniorom w zakupach i innych pilnych sprawach. W związku z tym, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na Organizatora wolontariatu konieczność zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, co oznacza m.in. zapewnienia środków ochrony indywidualnej, powinniśmy również przekazać maseczki dla Organizatorów wolontariatu. I tym samym wesprzeć zarówno Organizatorów, jak i wolontariuszy, którzy narażając zdrowie i życie niosą pomoc w formie wolontariatu. Takie działania pośrednio wpłyną też na bezpieczeństwo seniorów, dlatego celowe jest przekazanie maseczek zarówno seniorom, jak i wolontariuszom.

Należy podkreślić, że seniorzy opuszczający swoje miejsce zamieszkania w większości nie korzystają ze środków ochronny indywidulanej, takich jak maseczki. Wynika to m.in. z ograniczonej dostępności tego produktu, o czym na sesji Rady Miejskiej informował Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Niestety obecnie pojawiające się w dystrybucji środki ochrony indywidulanej, mają bardzo wysoką cenę. Średnia cena maseczek jednorazowych to nawet 30 zł.

Stosowanie maseczek zostało zarekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Zdaniem organizacji działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, stosowanie ww. środka w połączeniu z innymi czynnościami jak np. właściwe mycie rąk, wzmacnia poziom ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2.

W ostatnich dniach dwie firmy działające w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podjęły decyzję o chwilowej zmianie profilu działalności i przystąpiły do produkcji maseczek. Jest to z pewnością dowód społecznej odpowiedzialności biznesu, która w dzisiejszych trudnych, także dla przedsiębiorców czasach, nabiera innego wymiaru. Produkt powstający w suwalskich szwalniach nie jest stricte wyrobem medycznym, ponieważ nie posiada właściwych atestów, jednak zdaniem przedstawicieli służby zdrowia, w tym lekarzy, jest ważnym izolatorem spełniającym rolę środka ochrony indywidualnej. Dlatego też już kilkaset maseczek trafiło w formie darowizny do suwalskiego szpitala, który również sam rozpoczął produkcję własnych maseczek z fizeliny. O tym, że produkt będzie wykorzystywany w procedurach medycznych świadczy m.in. duża liczba zapytań kierowanych do firmy przez placówki opieki zdrowotnej z całego kraju. Maseczka wykonana przez suwalskich przedsiębiorców jest środkiem wielokrotnego użytku. Można ją prać w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem detergentów oraz prasować. Produkt wytrzymuje min. 100 cykli, a w związku z tym będzie mógł być wykorzystywany przez seniorów przez relatywnie długi czas.

Ponadto chcielibyśmy zaproponować system dystrybucji ww. środków ochrony indywidualnej. W ramach działania rekomendujemy przekazanie maseczek wolontariuszom za pośrednictwem Organizatorów wolontariatu oraz uruchomienie w poszczególnych miejskich jednostkach organizacyjnych takich jak: MOPR, SOK, OSiR numerów telefonów, pod którymi suwalscy seniorzy mogliby zgłaszać zapotrzebowanie na maseczki. Zachęcamy też do rozważenia możliwości wsparcia wolontariuszy przez pracowników ww. jednostek organizacyjnych.

W chwili obecnej część z pracowników miejskich instytucji ma ograniczony zakres obowiązków z racji zawieszenia zajęć, jak również wyłączenia z użytkowania obiektów publicznych. Minimalizując zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, maseczki w opakowaniach oraz instrukcją użytkowania dołączoną przez producenta, zostałyby dostarczane do skrzynek pocztowych, a w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio do mieszkań seniorów. Rekomendujemy również przeprowadzenie akcji informacyjnej
z udziałem mediów lokalnych, a także z wykorzystaniem kanałów komunikacji, którymi dysponuje suwalski samorząd.

Ponadto chcielibyśmy podtrzymać deklarację Klubu Radnych „Łączą Nas Suwałki” co do gotowości zmian w tegorocznym budżecie, w celu przeznaczenia środków na działania zmierzające do ochrony mieszkańców naszego miasta przed pandemią koronawirusa, a także do innych działań łagodzących negatywne skutki w sferze społeczno-gospodarczej. Jednak wierzymy, że ten trudny czas nie potrwa długo, a wszystkie działania podjęte przez właściwe służby, a także odpowiedzialne zachowanie mieszkańców naszego miasta, pomogą nam go wszystkim przetrwać w zdrowiu.

W czasie pandemii trzeba działać szybko i wykorzystując wszelkie zasoby lokalne. Wierzymy, że proponowane działanie wpisuje się w szereg kryzysowych działań odpowiedzialnie prowadzonych przez samorząd Miasta Suwałki.


Rekomendacje dotyczące maseczek [AKTUALIZACJA 20.03.2020]:

Dr Piotr Gryglas – https://dziendobry.tvn.pl/a/w-maseczce-czy-jednak-bez-doktor-piotr-gryglas-rozwiewa-watpliwosci-zwiazane-z-pandemia-koronawirusa