Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 maja

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 maja 2020 r. w obecności 11 z 12 radnych ustalono, co następuje:

1. Inwestycja przy ul. Filipowskiej to pierwsza w trybie specustawy „lex deweloper”. Klub wnioskuje, by w przyszłości rozważyć komunikowanie mieszkańcom takich inwestycji, mimo że Prezydent nie ma takiego prawnego obowiązku.

2. Sylwester Cimochowski wnioskuje, żeby dane o nowych ulicach UM wysyłał do korporacji taksówkarskich. Klub popiera wniosek.

3. Klub po wnioskach prac powołanego zespołu rekomenduje niełączenie SODN z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (ani lokalowo, ani instytucjonalnie).

4. Klub popiera wniosek Marka Zborowskiego-Weychmana o odwieszenie strefy płatnego parkowania w Suwałkach.

5. Po dyskusji Klub zmienił stanowisko nt. dotacji na remonty zabytków przez mieszkańców. Ze względu na większe zainteresowanie niż w 2019 r. zdecydowano o pozostawieniu tej pozycji w budżecie (zgodnie z wnioskiem Kamila Lauryna), rekomendując jednocześnie oszczędne jej wydatkowanie.

6. Dyskutowano o łąkach kwietnych. Klub poparł wniosek Marka Zborowskiego-Weychmana o rozwijanie w ZDiZ potencjału kadrowego do opieki nad łąkami kwietnymi, o zwiększenie ich areału oraz bieżący monitoring efektów w celu dobrania najlepszych mieszanek nasion i praktyk ogrodniczych.

7. Powołany został zespół ds. finansowania sportu w latach 2020-2021.

8. Adam Ołowniuk zgłasza problem z dojazdami dzieci komunikacją miejską do szkoły na ul. Przytorowej. Klub wnioskuje o analizę połączeń autobusowych pod kątem spodziewanego większego ruchu szkolnego w całym mieście w czerwcu (dzieci i młodzież dojeżdżające do szkół na konsultacje od 1 czerwca).

9. Klub popiera wniosek Zdzisława Przełomca o przywrócenie dyżurów radnych w ratuszu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.